Personvernerklæring

Personvern

Me lagrar brukardata og nokre få personlige opplysningar i samband med skjemaet. Du kan alltid be om innsyn i informasjonen som lagrast, og du kan også be om sletting av informasjon.

Informasjonskapslar

Me nyttar cookies på denne sida for å gjere innhaldet og brukaropplevinga betre. Dette gjer me via webanalyseverktøyet Google Analytics. Ingen personleg informasjon om besøkande på nettsida blir lagra.

Google Analytics brukar informasjonskapslar/cookies (små tekstfiler som nettsida lagrar på brukarens datamaskin), som registrerer brukararne si IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukar sine bevegelsar på nett. Eksempler på kva statistikken gir oss svar på er; kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva nettsider brukarane kjem frå og kva nettlesarar som blir brukt. Ingen av informasjonskapslane gjer at me kan knytte informasjon om din bruk av nettsida til deg som enkeltperson. Data knytta til informasjonskapslar slettast automatisk 14 månadar etter registrering. Du kan sjølv administrere bruken av informasjonskapslar. Informasjonen som samlast inn av Google Analytics, lagrast på Google sine serverar i USA. Mottatte opplysningar er underlagd Google sine retningslinjer for personvern.

Kontakt Tørvikbygd.no

Takk! Meldingen din er sendt.
Det skjedde ein feil under innsending. Prøv gjerne på nytt.