Bilde av Ståvikjå
Foto:
Live i Ståvikjå

Live i Ståvikjå

Live i Ståvikjå vart arrangert fyrste gong 25. Juni 2022. Ideen om ein musikkfestival i Ståvikjå i Tørvikbygd har vore der lenge, og no vart det endeleg av.

Beck Live AS er arrangør av Live i Ståvikjå.

Personene bak Beck Live AS er Johan Brun og Birthe Augestad som er hytteeigarar i Tørvikbygd.

Med seg på Live i Ståvikjå er Tørvikbygdaren Oddbjørn Måge.

Utanom festivalen skipar Beck Live AS  til konsertar av høg kvalitet gjennom heile året på ulike stader i Norge.

Profil

Live i Ståvikjå vert arrangert i Hardangers indrefilet Tørvikbygd og friområdet Ståvikjå.

Musikalsk ynskjer me halda ein spissa profil og presentera ulike artistar med ulikt musikalsk uttrykk tett knytt opp mot sjangrane aktuell  populærmusikk.

Live i Ståvikjå skal vera ein arena for så veletablerte artistar som nye. Totalt ynskjer me å skapa ei heilskapeleg konsertoppleving for publikum i uformelle og fantatiske natur. Samstundes legg me stor vekt på å syta for artistane sitt ve og vel slik at dei sit att med ei god festivaloppleving. Som vertskap for eit slikt arrangement har me fokus på tryggleik og nyttar store ressursar på det. I tillegg syter me for gode fasilitetar på festivalområdet med god og lokal matservering.

Kontaktperson

Kontaktpersonar

Johan Bruun, Ass festival / artistansvarlig

Tlf:
455 07 853

Oddbjørn Måge, Festival / Teknisk sjef

Tlf:
992 07 207

Vedlegg

Ingen vedlegg akkurat no.

Arrangement me er med på

Ingen arrangement akkurat nå.

Kontakt Tørvikbygd.no

Takk! Meldingen din er sendt.
Det skjedde ein feil under innsending. Prøv gjerne på nytt.